Logotipo de Dantzagunea


Elemento del bolet铆n
Edition 2013-05-03 09:19:52
JARDUNALDIA-JORNADA ----10 maiatza/mayo - Dantzagu

Dantzagunea.net
[ es ]
Dantzaren gaur egungo erronkak
09:30-10:00 harrera
10:00-10:15 jardunaldiaren aurkezpena
GAIA 1
10:15-11:20
DANTZAREN EGOERA EAEan: ALDAKETAK, AURRERAPENAK…


1. Txostengile eta erakundeen aurkezpena.

2. Txostengile eta erakundeen aurkezpena Dantza-zentroek (Dantzagune) dantza sektorea bultzatzeko duten zeregina, lurralde-logikaren arabera.
Gipuzkoako Foru Aldundia
Txostengilea: Garazi Lopez de Etxezarreta. Kultur zuzendaria, Lide Arana. Kultur teknikaria

3. Dantzako sektoreko Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren jarduerak.
Eusko Jaurlaritza. Kultur Saila
Txostengilea: Clara Montero. Kultura Sustatzeko Zuzendaria, Imanol Arana. Kultur teknikaria

4. Euskal kultura eta dantzaren bulkada nazioarteko mailan.
Etxepare Institutua
Aizpea Goenaga. Zuzendaria, Alberto Irazu. Teknikaria

5. Donostia 2016: arte eszenikoen eta dantzaren presentzia.
Donostia 2016
Txostengilea: Iker Tolosa

 
11:20-11:45 Caferako etenaldia
GAIA 2:
11:45-12:20
ELKARTE PROFESIONALEN ROLA, SEKTOREA BABESTEKO MARKO GISA


1. Txostengile eta erakundeen aurkezpena.

2. ADDE- Euskal Herriko Dantza Profesionalen Elkartea.

Txostengilea: ADDE

3. Euskal Herriko Dantza Profesionalen Elkartea.
Txostengilea: Elkartea

4. Gipuzkoako Dantzarien Biltzarra.
Txostengilea: Estibalitz Iturria. Euskal Dantzarien Biltzarreko Koordinatzailea

 
GAIA 3:
12:20-13:20
DANTZAREN EREMUAN HEZIKETATIK ENPLEGURAKO TRANTSIZIOA:LEHEN ENPLEGUA ETA PROFESIONALIZATZEA


1. Txostengile eta erakundeen aurkezpena.

2. DANTZAZ, dantzako munduan lehen enplegurako egitura.

Fernando Saenz de Ugarte. Zuzendaria - Dantzaz Konpainia.

3. EAEn dantzako profesional berrien belaunaldia: irteera profesionalak: Vitoria-Gasteizko José Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioaren esperientzia.
Txostengilea: Carmen Tercero. Zuzendaria

4. Dantzako profesionalen Tituluen eta Konpetentzien Egiaztapenaren gaineko erronka berriak.
Txostengilea: Alicia Gómez Linares. Dantzako eta Heziketa-psikologiako profesionala

5. Euskal dantzako titulazaioen arazoa.
Txostengilea: Oier Araolaza
GAIA 4:
13:20-14:00
DANTZAREN IRAUNKORTASUNERAKO NAZIONARTEKO BIHURTZEA


1. Txostengile eta erakundeen aurkezpena.

2. Dantzaren iraunkortasunerako nazioarteko bihurtzea.

Txostengilea: Toni González
14:00 Goizeko jardunaldiaren itxiera
14:00 DANTZAZ (NAUFRAGOAK)Emanaldia (emanaldia aretoaren kanpoaldean).
 

Hausnarketa-mahaia:
15:30-17:00
DANTZAREN IRAUNKORTASUNAREN GAINEKO EZTABAIDA
.

Programatzaileak

Ana López (Leioa), Nando Piñeiro (Gazteszena)
Artistak
Begoña Krego, Noemi Viana
Kritika
Agus Pérez, Iratxe de Arantzibia
Publikoak
Pilar Moreno
Kultur produkzioa
Sofia Alforja (Dantzaz), Nagore Martínez (Kukai)

 
bertaratzea baieztatu 943 461 244
 
 
[ eu ]
Retos de la danza en tiempos actuales
09:30-10:00 recepción
10:00-10:15 presentación jornada
TEMA 1:
10:15-11:20
ESCENARIO DE LA DANZA EN LA CAE: CAMBIOS, AVANCES...


1. Presentación de ponentes e instituciones.

2. El papel de los centros de danza (Dantzaetxe) en el fortalecimiento del sector de la danza, desde una lógica territorial.
Diputación Foral de Gipuzkoa
Ponentes: Garazi López de Etxezarreta. Directora de Cultura, Lide Arana. Técnica de Cultura

3. Actuaciones del Departamento de cultura del Gobierno Vasco en el sector de la danza.
Gobierno vasco - Departamento de cultura
Ponente: Clara Montero. Directora de Promoción de la Cultura, Imanol Arana. Técnico de Cultura

4. Etxepare. El impulso de la cultura y de la danza vasca a nivel internacional.
Gobierno vasco - Departamento de cultura
Ponente: Aizpea Goenaga. Directora, Alberto Irazu. Técnico

5. Donostia 2016: presencia de las artes escénicas y de la danza
Donostia 2016
Ponente: Iker Tolosa

 
11:20-11:45 Pausa café
TEMA 2:
11:45-12:20
EL ROL DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES,COMO MARCOS DE APOYO AL SECTOR


1. Presentación de ponentes e instituciones.

2. ADDE- Asociación de Profesionales de la danza del País Vasco.

Ponente: ADDE

3. Asociación de Profesionales de la Danza de Gipuzkoa.
Ponente: Elkartea

4. Gipuzkoako Dantzarien Biltzarra.
Ponente: Estibalitz Iturria. Coordinadora de la Federación de Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarra

 
TEMA 3:
12:20-13:20
LA TRANSICIÓN DE LA FORMACIÓN AL EMPLEO EN EL ÁMBITO DE LA DANZA:PRIMER EMPLEO y PROFESIONALIZACIÓN


1. Presentación de ponentes e instituciones.

2. DANTZAZ, una estructura para el primer empleo en el mundo de la danza.

Ponentes: Fernando Saenz de Ugarte. Director general - Dantzaz Konpainia

3. La generación de los nuevos profesionales de la danza en la CAE: Salidas profesionales: la experiencia del Conservatorio Municipal de danza José Uruñuela de Vitoria-Gasteiz.
Ponente: Carmen Tercero. Directora

4. Nuevos desafíos sobre las Titulaciones y Acreditación de Competencias Profesionales de Danza.
Ponente: Alicia Gómez Linares. Profesional de la danza y Psicóloga educativa

5. Problemática de las titulaciones en la Euskal Dantza.
Ponente: Oier Araolaza
TEMA 4:
13:20-14:00
LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO VÍA DE SOSTENIBILIDAD DE LA DANZA


1. Presentación de ponentes e instituciones.

2. La internacionalización como vía de sostenibilidad de la danza.

Ponentes: Toni González
14:00 Cierre jornada de la mañana
14:00 DANTZAZ (NAUFRAGOAK) Actuación (la actuación en el exterior del recinto).
 

Mesa de Reflexión:
15:30-17:00
LA SOSTENIBILIDAD DE LA DANZA A DEBATE
.

Programadores

Ana López (Leioa), Nando Piñeiro (Gazteszena)
Artistas
Begoña Krego, Noemi Viana
Crítica
Agus Pérez, Iratxe de Aranzibia
Públicos
Pilar Moreno
Producción cultural
Sofia Alforja (Dantzaz), Nagore Martínez (Kukai)

 
confirmación de asistencia 943 461 244
Dantzagunea, Departamento de Cultura, Juventud y Deporte - Diputaci贸n Foral de Gipuzkoa
(+34) 943 461 244     (+34) 943 462 256  | dantzagunea@gipuzkoa.net  |   www.dantzagunea.net